สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ประชุมข้าราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติในท้องที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)


นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติในท้องที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น