หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในท้องที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แวงใหญ่ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วม ในท้องที่ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ ในเขตสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึด จับกุมการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

» Read more

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

» Read more
1 2