คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม และประเมินผลแปลงปลูกสวนป่า

» Read more

ประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด จังหวัดร้อยเอ็ด แก่หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด

» Read more