ออกตรวจตราลาดตระเวนโดยรอบสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมาตรการการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูง ทั้งในและนอกรั้วกำแพง

» Read more

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2563 และดำเนินการประชาสัมพันธ์การป่าไม้ พร้อมการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์กล้าไม้มีค่าหน้าอำเภอ

» Read more