ร่วมงานจิตอาสาในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาห้วยน้ำลำคลองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเนื่องในโอกาสมหามงคลพระพระบรมราชาภิเษก ประจำปี 2563

» Read more

ประชุมสรุป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคฯ

» Read more

คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม และประเมินผลแปลงปลูกสวนป่า

» Read more

ประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด จังหวัดร้อยเอ็ด แก่หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ได้มอบหมายคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และจัดนิทรรศการ แจกไอศครีม และขนม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณบึงพลาญชัย อ.เมือง จ.รัอยเอ็ด

» Read more

1 2