ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังจากน้ำลด ที่โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more