ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดน่าอยู่และปลอดภัย ปีที่ 2 และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน ท้องที่บ้านดานเม็ก ม.12 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

» Read more