สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศให้กับประชาชนทั่วไปและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

» Read more