หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ ร่วมงานเป็นวิทยากร เวทีเสวนา การจัดการป่าเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนามล ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ณ ที่ประดิษฐานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต

» Read more

ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน​ “Bike​ อุ่นไอรัก” ณห้องเสียงแคน​ ชั้น​ 2​ ศาบากลางจีงหวัดขอนแก่น​

» Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการพุทธอุทยาน วัดมกุฏวิมุตติคีรี (ภูขาด)ท้องที่อำเภอเวียงเก่า และร่วมทำบุญตักบาตร ถวายถนนคอนกรีตทางเข้าวัด ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสูบน้ำบาดาลทำระบบประปา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน

» Read more