ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และติดตามผลการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่-คำขวาง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ รอ 2 (พนมไพร) และเจ้าหน้าที่ทหาร ร.16 พ.1 ได้เข้าทำการเตรวจยึดไม้พะยูง บริเวณทางด้านทิศเหนือบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ 2 (พนมไพร) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพนมไพรและเจ้าหน้าที่ทหาร ร. 16 พัน 1 ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0. 33 ลบ.ม. คิดเป็นค่าภาคหลวง 26.40 บาท มูลค่าความเสียหาย 82,500 บาท ความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 มาตรา 11 และ 69

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ 2 พนมไพร ร่วมกับ กอ. รมน. จังหวัดร้อยเอ็ด,เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดและ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าบ้านดอนกลอย ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเป็ดก่า ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.2 (พนมไพร) ได้ทำการเข้าตรวจยึดไม้พะยูง รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่อน ปริมาตร 5.09 ลบ.ม. ตามที่มีผู้หวังดีแจ้งมาทางโทรศัพท์ เหตุเกิดบริเวณศูนย์ฝึกลูกเสือพลาญชัย ด้านใต้ติดกำแพงโรงเรียนศรีธวัชวิทยา ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รอ.2 (พนมไพร) ได้ทำการเข้าตรวจยึดไม้ยางนา รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 5.20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิด ฯลฯ เหตุเกิดบริเวณด้านข้างติดกับสำนักปฎิบัติธรรมโพธิญาณ บ้านชัยคาม ม. 6 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

1 2 3 4