กิจกรรมโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” แก้ปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านดงหวาย บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเป้าหมายเกี่ยวกับการประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2560-2561 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ ท้องที่ตำบลหนองพอก ตำบลภูเขาทอง ตำบลโคกสว่าง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2559-2560 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ ท้องที่ตำบลบึงงาม ตำบลรอบเมือง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงราษฎร/ติดตามงาน โครงการจ้างสำรวจครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ รับคำขอเข้าร่วมโครงการฯ

» Read more

1 2 3 38