แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 29 พฤษภาคม 2558


การจัดการสไลเดอร์

สไลเดอร์ คือป้ายรูปภาพขนาดใหญ่ในหน้าแรกของเว็บ  ท่านสามารถนำภาพถ่ายหรือกราฟิกมาเพิ่มในสไลเดอร์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ ระบบงาน หรือกิจกรรมที่สำคัญได้