bunjert


สจป.ที่ 4 (ตาก) จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก)พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ […]


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผ […]


สจป.ที่ 4 (ตาก) ซักซ้อมแผนอัคคีภัย

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สจป.ที่ 4 (ตาก) ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมซักซ้อมแผนอัคคีภัยของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป […]


สจป.ที่ 4 (ตาก) ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม […]


พิธีเปิดโครงการอบรม “กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันรักษาป่าสำหรับเจ้าหน้าที่” สจป.ที่ ๔ (ตาก) รุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ ๔ (ตาก) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันรักษาป่าสำหรับเจ้าหน้าที่” สจป.ที่ […]


ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคตม 2565 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู […]