แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 12 กันยายน 2022


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผ […]