คำสั่งแก้ไขขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่า พ.ศ. 2560-2561


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที 8 (นครราชสีมา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส