แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤษภาคม 2022


ผอ.สปฟ. จัดชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมเครือข่ายชุมชนของรมว.ทส. จ.ชัยภูมิ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงานตรวจเยี่ยมเครือข่ายชุมชน อบต.นาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]


การประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 5 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำนักจัดกา […]


ขอเชิญประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 1/2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้           โดยมีผ […]


วันต้นไม้แห่งชาติ 2565

วันอาทิตย์ที่15 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเสนารักษ์พิทักษ์ป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษน้ำผึ้ง ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ และชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ […]


การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่3/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุม การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 3 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า และผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำนักจั […]