แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 30 พฤษภาคม 2022


ผอ.สปฟ. จัดชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมเครือข่ายชุมชนของรมว.ทส. จ.ชัยภูมิ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงานตรวจเยี่ยมเครือข่ายชุมชน อบต.นาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]