แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 พฤษภาคม 2022


วันต้นไม้แห่งชาติ 2565

วันอาทิตย์ที่15 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเสนารักษ์พิทักษ์ป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษน้ำผึ้ง ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ และชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ […]