แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 พฤษภาคม 2022


ขอเชิญประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 1/2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้           โดยมีผ […]