แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 11 พฤษภาคม 2022


การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่3/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุม การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 3 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า และผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำนักจั […]