แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 มีนาคม 2024


วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาทุกหน่วยในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปป.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

ประชุม คปป.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗


วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นางสาวภาวินี อริยะกุลวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ในส่วนฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุม คทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗