“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ : 10 เมษายน 2560”


วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ   นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดยนายชาติระวี สัญจร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้เบื้องต้น- สาธิต  ฉายวีดิทัศน์ศาสตร์พระราชา หลุมขนมครกแก้ภัยแล้ง  การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกพืช 5 ระดับ ปุ๋ยหมักแม่โจ้สูตร 1 ลดการเผาฟางข้าว ปลูกยางนาได้เห้ด-น้ำมัน การปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ด การเลี้ยงมดแดง ตามโครงการส่งเสริมการปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)ของสนง.ทสจ.อุตรดิตถ ์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประชาชนที่อาศัยรอบป่าชุมชนหมู่ที่ 6, 7 ต.แสนตอ และหมู่ที่ 7 ต.ซำบุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ณ ศาลาวัดบ้านนาคันทุง หมู่ที 6 ต.แสนตอ  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 60 คน พร้อมทั้งนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายชนิด มะขามป้อม กระท้อนป่า กฤษณา จำนวน 300 กล้า และรับจองกล้าไม้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *