จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก


สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ให้บริการ ห้องน้ำสะอาด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 มกราคม 2561