“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย” : 28-29 ธันวาคม 2560


นายพิสิษฐ สอนไว หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันบรรยายให้ความรู้กับประชาชน และนักเรียน ในหัวข้อ ” เพาะชำกล้าไม้ ปลูกความรู้ สู่ประชาชน ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะชำกล้าไม้

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ให้ความรู้กับประชาชน ที่สหกรณ์นิคมพระร่วง     เรื่องการเพาะชำกล้าไม้เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 90 คน และได้มอบกล้าไม้จำนวน 300 ต้น

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ให้ความรู้กับประชาชนและนักเรียน ที่สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน และได้มอบกล้าไม้ จำนวน 100 ต้น

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น