ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุทัยธานี : สะเดา


PT_Sadao1 PT_Sadao2