ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุบลราชธานี : ยางนา


PT_Yangna1 PT_Yangna2