ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ : สัก


PT_Sak1 PT_Sak2