ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสมุทรสาคร : สัตบรรณ


PT_Sattabun1 PT_Sattabun2