ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสมุทรสงคราม : จิกทะเล


PT_Jiktale1 PT_Jiktale2