ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสระบุรี : ตะแบก


PT_Tabaek1 PT_Tabaek2