ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดน่าน : กำลังเสือโคร่ง


PT_Kamlangsuakrong1 PT_Kamlangsuakrong2