ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนราธิวาส : ตะเคียนชันตาแมว


PT_Takienchantamaew1 PT_Takienchantamaew2