ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดบุรีรัมย์ : กาฬพฤกษ์


PT_Karnlapruek1 PT_Karnlapruek2