“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง”: 26 กรกฎาคม 2560


วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ดำเนินการกิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ณ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง พิกัด 47Q 538160 E 1985493 N โดยท่านผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้ของแต่ละฐาน รายละเอียด คือ
ฐานที่ 1 ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจก โดยมีนางสาวมนัสพร สง่าเมือง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการเป็นครูป่าไม้ประจำฐาน
ฐานที่ 2 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยมีนางสาววรางคณา สาธุพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ เป็นครูป่าไม้ประจำฐาน
ฐานที่ 3 ป่าไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีนายเรวัตร เวียงทอง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นครูป่าไม้ประจำฐาน
ฐานที่ 4 ป่าไม้ให้ร่มเงาและรักษาความชื้น โดยมีนายธนากร แก้วหน่อ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เป็นครูป่าไม้ประจำฐาน
ฐานที่ 5 การเพาะชำกล้าไม้ (กล้าดอกดาวเรือง) โดยมีนายเอนก ตาตระกูล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นครูป่าไม้ประจำฐาน ฝึกนักเรียนเพาะชำด้วยตนเองและมอบกล้าดาวเรืองให้ รร.ใช้ประโยชน๋
ฐานที่ 6 องค์ความรู้ด้านป่าไม้ บทบาทของป่าไม้ด้านการอนุรักษ์ และองค์ความรู้ด้านไฟป่า การสาธิตการใช้อากาศยาน (โดรน) โดยมีนายศุภวิชญ์ สาครินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และ นายพศุตม์ โภคินเมธากุล พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง เป็นครูป่าไม้ประจำฐาน
มีนักเรียนและคณะครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน

 

  

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *