“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง” : 1 กันยายน 2561


วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นาย ชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) นาย บัณฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โดย นายเอนก ตาตระกูล หน.สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ 7 ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการ ครูกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการเครือข่ายด้านการฟื้นฟูให้กับราษฏรบ้านปางมะโอ หมู่ 8 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยให้ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ การบำรุงรักษากล้าไม้ องค์ความรู้ด้านการเพาะชำ และข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะกล้าไม้และอื่นๆ แล้วนำไปบริหารจัดการในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม ยั่งยืนต่อไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *