จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตากร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านท่าตะคร้อให้บริการประชาชนพร้อมเครื่องดื่มช่วงเทศกาลปีใหม่