“ครูกล้าไม้ – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี” : 15 ธันวาคม 2560


วันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

       ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร(ครูกล้าไม้) โดย

        ภาคเช้าได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย สาเหตุการเกิดสภาวะโลกร้อน แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ ๙ และรูปแบบการเพาะชำกล้าไม้แบบประชารัฐ

        ภาคบ่ายร่วมกับครูป่าไม้ของ สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ให้ความรู้เชิงปฎิบัติการ การเพาะชำกล้าไม้ ให้กับคณะครูและนักเรียนชั้น ม.๑ ร.ร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน ๑๙๘ คน

          โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ”เริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน” เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน โดยอาศัยแนวทางหลักการทรงงาน “ปลูกป่าในใจคน” และสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนนำกล้าไม้ไปปลูกที่บ้านคนละ ๑ ต้น (กำหนดให้จัดทำเป็นการบ้าน รายงานการเจริญเติบโตส่งครูทุกเดือน เป็นระยะเวลา ๓ ปี) ซึ่งทางศูนย์ฯได้สนับสนุนกล้าไม้จำนวน ๒๒๐ ต้น ให้กับโครงการฯ เพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับคณะครูและนักเรียนดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *