ร่วมงานมอบนโยบายนายกรัฐมนตรี 2


 

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นำกล้าไม้แจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานมอบนโยบายนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ ร่วมแจกกล้าไม้ให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย ในงานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จังหวัดอุดรธานี โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประธานป่าชุมชนบ้านดอนกลอย โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะสักขีพยานในการมอบ และกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานของกรมป่าไม้ เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การแบ่งพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมของป่าชุมชนบ้านจอมศรี ณ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 มีนาคม 2559

แจกกล้าไม้อุดร1 แจกกล้าไม้อุดร2แจกกล้าไม้อุดร3 แจกกล้าไม้อุดร4 แจกกล้าไม้อุดร5 แจกกล้าไม้อุดร6 แจกกล้าไม้อุดร7 แจกกล้าไม้อุดร8 แจกกล้าไม้อุดร9 แจกกล้าไม้อุดร10 แจกกล้าไม้อุดร11 แจกกล้าไม้อุดร12


แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 ความคิดเห็นบน “ร่วมงานมอบนโยบายนายกรัฐมนตรี