“ครูกล้าไม้ – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี” : 14 กรกฎาคม 2560


วันศุกร์ที่ ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ได้รับเชิญจาก อบจ.ราชบุรี ให้เป็นวิทยากรทำหน้าที่ครูกล้าไม้ ในการจัดอบรมโครงการ”เริ่มที่โรงเรียน โตที่บ้าน” หัวข้อ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกวาง และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองครึม ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๐๐ คน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดงาน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดสภาวะโลกร้อน แนวทางในการแก้ไขด้วยการปลูกต้นไม้ และการเพาะกล้าไม้แบบประชารัฐ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน เน้นให้จัดตั้งโรงเรียนกล้าไม้ พร้อมมีการฝึกปฎิบัติการเพาะชำกล้าไม้โดยดำเนินการเป็นวิทยากรร่วมกับสจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ในรูปแบบเกมส์การแข่งขัน มีการสาธิตการใช้ขวดขยะเหลือทิ้ง นำมาใช้เป็นภาชนะ ในการเพาะชำกล้าไม้ ตามหลัก ๓R คือ reduce reuse recycle และการบำรุงดูแลรักษากล้าไม้ให้มีคุณภาพดี พร้อมปลูก ทั้งนี้กล้าไม้ที่นักเรียนร่วมกันเพาะชำโดยการใช้เมล็ด จำนวนกว่า ๙๐๐ ถุง ซึ่งมีทั้งไม้กินได้ ไม้ดอกสวยงาม และไม้ให้ร่มเงา นักเรียนจะได้นำไปดูแลและปลูกในพื้นที่บ้านของตนเองต่อไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *