“ครูกล้าไม้ – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี” : 13 กันยายน 2561


วันพฤหัสที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๑

@ ศูนย์เพาะกล้าไม้ราชบุรี เวลา๐๙.๐๐ น.

🌳วันนี้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ได้นำราษฏรในชุมชนเป้าหมายที่จะจัดทำ”เรือนเพาะชำชุมชน”เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม“โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ ( โรงเรียนกล้าไม้)” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในภาคเช้าได้เข้าร่วมฟังการบรรยายและเดินทัศนะศึกษาแหล่งเพาะชำกล้าไม้ จากสถานประกอบการ ร้านแก่นจันทร์พรรณไม้ ซึ่งมีวิทยากรผู้บรรยาย นายบุญฤทธิ์ ภูริยากร ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 8ว. ในหัวข้อ เรื่อง การประกอบการจำหน่ายค้ากล้าไม้แบบมืออาชีพของเอกชน โดยได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการคัดเลือกสถานที่ตั้ง ทำเล แหล่งน้ำ การคมนาคม การจัดหาวัตถุดิบสำหรับการเพาะชำ การจ้างแรงงานในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ การนำเสนอรูปแบบในการเพาะกล้าไม้ในแต่ละชนิด การกำหนดจำนวนชนิดไม้ที่ควรมีอยู่ในร้านและเป็นที่ต้องการของตลาด การนำเสนอเทคนิคในการขายต้นไม้ รวมทั้งพาเดินศึกษาชนิดพรรณไม้ ที่มีอยู่ในร้านจำนวน ๔๐๐ กว่าชนิด

🌱สำหรับภาคบ่าย ได้นำราษฎรเข้าร่วมสัมมนาแบ่งกลุ่มตามชุมชน โดยตั้งโจทย์ไว้ว่า ถ้าหากได้รับการจัดสรรเงินให้ชุมชนของท่านดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ท่านจะดำเนินการอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และให้ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาพูดให้ทุกชุมชนรับฟังและช่วยกันกำหนดแนวทางที่จะเดินสู่เป้าหมายให้ได้ตามที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นทางศูนย์ฯได้นำเข้าสู่พิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการฯ(โรงเรียนกล้าไม้) โดยมีหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีเป็นตัวแทนในการมอบประกาศนียบัตรของกรมป่าไม้ และกล้าไม้รวงผึ้ง ให้แก่ราษฎรที่ผ่านการอบรมในครังนี้ เพื่อจะได้นำไปปลูกและขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกท่านหนึ่งต่อไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *