“ครูกล้าไม้ – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี” : 12 กันยายน 2561


วันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๖๑

@ ศูนย์เพาะกล้าไม้ราชบุรี เวลา๐๙.๐๐ น.

🌳วันนี้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ได้นำราษฏรในชุมชนเป้าหมายที่จะจัดทำ”เรือนเพาะชำชุมชน”เข้ารับการฝึกอบรมตาม“โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ ( โรงเรียนกล้าไม้)” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในภาคเช้าได้เข้าร่วมฟังการบรรยายจาก นางสาว ดามร หนูรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ วิทยากรของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี ในหัวข้อ เรื่อง การปรับปรุงดินและการทำปุ๋ยหมัก (พด.1-7) เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณสมบัติของดินที่จะนำมาใช้ในการเพาะชำกล้าไม้ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ และได้ฝึกปฏิบัติการทำกองปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ดูวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน และการศึกษาชนิดของกลุ่มดินในประเทศ

🌱สำหรับภาคบ่าย ได้นำราษฎรเข้ารับฟังการบรรยายจาก นายขวัญชัย เจริญกรุง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ในหัวข้อ เรื่อง การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตูรพืชในแปลงเพาะชำกล้าไม้ หลังจากนั้นได้ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์กล้าไม้แบบไม่อาศัยเพศ จาก จนท.ของศูนย์ฯ ในเรื่อง การตอนกิ่งต้นรวงผึ้ง และการปักชำกิ่งกระถินณรงค์ลูกผสม เพื่อไว้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพในการเพาะชำกล้าไม้คุณภาพดีแก่ชุมชน ต่อไป

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *