สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ เขตตรวจราชการ ที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ เขตตรวจราชการ ที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 โดยได้มาประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ ที่ 1 (เชียงใหม่) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (นครสวรรค์) ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่และลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น