ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า


วันที่ 9  ต.ค.58 ผอ.สน.จทป ที่1(นายชูเกียรติ พงศ์ ศิริวรรณ) ผอ.ส่วนป้องกัน(นายสุพจน์ ทัศนานนท์)ได้ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า สน จทปที่1(เชียงใหม่) จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ ชม31(สบแม่แจ่ม) ชม35(ดอยเต่า)ชม36(บ้านตาล)ชม37(ยางเปา)ชม30(ปางโอ้งโม้ง)ชม43(แม่เทย)ชม26(ท่าผา)ชม28(สบวาก)ชม16(แม่นาฮ่อง)ชม29(กิ่วลม)ชม20(บ้านแวน)ชม22(แม่ตื่น)ชม19(ห้วยโจ้)  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

S__1499140

S__1499145

S__1499150

S__1499152

S__1499154

S__1499155

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น