ประชุมแลกเปลี่ยนระดมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า – หมอกควันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม และร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม


เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป.ที่ 1 (ชม.), ผอ.ทสจ.ชม. , เจ้าหน้าที่ สบอ.16 , หน.หน่วยป้องกันฯในพื้นที่, ทหาร, ปกครอง, อปท , มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ,ไทยรักษ์ป่า,รักษ์ไทย,รักแม่แจ่ม ประชุมแลกเปลี่ยนระดมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่า – หมอกควันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ร่วมกับนายอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.แม่แจ่ม และร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม ณ. ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.ชม.

S__1654792

S__1654800

S__1679363

S__1695748

S__1695753

S__1695758

S__1695761

S__1695767

S__1695774

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น