ประกาศกรมป่าไม้


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-066) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อำเภอแม่วาง) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น