ประกาศกรมป่าไม้


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมดิดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 6×8.2 เมตร (แบบ พพ.1R) (พพ.-กทอ.64-025) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อำเภอทุ่งหัวช้าง) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น