นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้และคณะได้ตรวจเยี่ยม สน.จทป.ที่ 1 (ชม.)


เมื่อวันที่ 12ก.ย58 เวลา10.00น.ผู้ตรวจการกรมป่าไม้(นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล)ได้มาตรวจราชการที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชม.21(สันป่าตอง)โดยมีผอ.สน.จทป.1(ชม)และคณะให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปโดยนายไพโรจน์ อ่างทอง หน.หน่วยฯชม.21(สันป่าตอง)

97307

 

97308

 

97309

 

97311

 

เมื่อวันที่ 12ก.ย58  เวลา10.00น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สน.จทป ที่1(เชียงใหม่) พร้อมคณะให้การต้อน รับ(นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล)ผู้ตรวจ ราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการที่หน่วย ป้องกันรักษาป่าที่ชม.21(สันป่าตอง)และรับฟัง การบรรยายสรุปโดย นายไพโรจน์ อ่างทอง หน.หน่วยฯชม.21 (สันป่าตอง)พร้อมทั้ง ปลูกต้นพยุง

98008

 

98009

 

98011

 

98012

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.58 เวลา 14.00 น. ผต.กปม.(นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) พร้อม จนท.สผส. น.ส.สุกัญญา บุญสุวรรณ์ และ น.ส.พริ้งเพลา คงงาม เดินทางมาตรวจราชการ สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน โดยมี ผอ.สน.จทป.ที่1 (ชม.) ผอ.ส่วนทุกส่วน ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง สน.ปชช.(นายชวลิต ศุภสาร) สน.สสป.(นายศิริชัย ทองประเสริฐ) สน.สปฟ.(นายสักรินทร์ ปัญญาใจ)และ ผอ.ศูนย์ฯไฟป่าภาคเหนือที่ 1 (ชม.)(นายชัยวัฒน์ ทาปลูก) ได้บรรยายสรุปในที่ประชุม

ผู้ตรวจราชการ

 

233103

 

233135

 

25483

 

25485

 

เมื่อวันนี้ 13 ก.ย. 58 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณผอ.สน จทป ที่1(เชียงใหม่) จนท สน จทป  ที่1(เชียงใหม่) จนท ทสจ ชม เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานภายหลังจากการได้รับหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน(ใหแก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน)ตามนโยบายของรัฐ เขตป่าขุนแม่ทา ต แม่ทา อ แม่ออน จ เชียงใหม่ และโดยมี นายก อบต แม่ทาเป็นผู้บรรยายสรุปและร่วมปลูกป่าแนวกันชนระหว่าง พ.ท.ที่ชุมชนขอใช้ประโยชน์กับป่าธรรมชาติ ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่แปลงปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชน

107973

107974

107989

 

107995

 

107998

 

108000

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 58 เวลา 13:30 น.ท่านอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.3(ทาชมภู),ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 2 “ป่าแม่ทาและป่าดอยขุนตาล”(เตรียมการ) โดยมีนายนรินทร์ วิรุฬห์รัตน์ หัวหน้าหน่วยฯเป็นผู้กล่าวรายผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามฯ,สภาพพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยฯ,ปัญหาอุปสรรค์และสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ครับ

S__23339038

 

S__23339041

 

S__23339046

 

S__23339055

 

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น