.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการป่าไม้ฯ

1) ร่างระเบียบฯ 18/1

2) ร่างระเบียบฯ 18/2

3) สรุปร่างระเบียบรับรองไม้ 18/1 และ 18/2 ร่างสุดท้าย (12 มีนาคม 2562)

 1. รม1_12มีนาคม62
 2. รม2_12มีนาคม62
 3. รม3_12มีนาคม62
 4. รม4_12มีนาคม62
 5. รม5_12มีนาคม62
 6. รม6_12มีนาคม62
 7. รม7_12มีนาคม62
 8. รม8_12มีนาคม62
 9. รม9_12มีนาคม62
 10. รม10_12มีนาคม62
 11. บัญชีอัตราค่าใช้จ่าย
 12. Supply Chain of Export Process

1 thought on “.”

 1. ระยะเวลายาวนานเกินไปครับ ควรมีหน่วยงานในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อประชาชนร้องขอให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วครับ

Leave a Comment