“ต้นตะเคียน” กับความเชื่อ ในวันหวยออก…!!!
ในปัจจุบันนี้จะหาดูต้นตะเคียนที่เป็นต้นไม้ยืนต้น แทบไม่มีให้เห็น แต่จะสามารถพบได้ในวัด ที่ขุดพบ ต้นตะเคียนโบราณอายุหลายร้อยปี ที่จมอยู่ในแม่น้ำ
แต่ในความเป็นจริงแล้วต้นตะเคียน เป็นต้นไม่ที่ชอบขึ้นอยู่ใกล้แม่น้ำ เมื่อโค่นล้มก็จะจมอยู่ในน้ำ หรือหากพบเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ ก็อาจมาจากในสมัยก่อนนิยมใช้ต้นตะเคียนไปแปรรูป เพื่อนำไปสร้างวัดหรือสร้างบ้าน เมื่อขนย้ายออกจากป่าล่องไปตามแม่น้ำ ท่อนซุงต้นตะเคียนหลุดออกไปจมลงไปใต้แม่น้ำ เช่นเดียวกันกับ ท่อนซุงต้นไม้สัก ไม้แดง ที่มักขุดพบใต้แม่ น้ำ หากพบซากเรือโบราณที่จมอยู่ ก็อาจสาเหตุมาจากเรือล่ม หรือซากเรือที่ไม่ใช้แล้ว ปล่อยให้จมอยู่ใต้แม่น้ำ อย่างยาวนานนับร้อยปี
ต้นตะเคียนนิยมนำมาขุดเป็นเรือ (เรือสมัยก่อนใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้น) หรือนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้าน
นอกจากนี้ต้นตะเคียนยังเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

ไม้เศรษฐกิจที่น่าลงทุน