ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม “แรงจูงใจในการปลูกไม้พะยูงเพื่อเศรษฐกิจ”

ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถาม “แรงจูงใจในการปลูกไม้พะยูงเพื่อเศรษฐกิจ” ผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/uEXGwCCZUSfSDJnv7 หรือ QR Code ดังภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลและแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจและสนับสนุนการส่งเสริมการค้าไม้พะยูงที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงลดการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ป่าธรรมชาติโดยสามารถทำแบบสอบ […]การประชุมเชิงปฏิบัติการ ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน

กรมป่าไม้ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘ป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน: ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม’ ไทย – สวีเดน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ video conferencehttps://www.youtube.com/watch?v=Ng0HgVGfRAEhttps://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6405684โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย […]