ภาพผลงานของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


ภาพผลงานประจำเดือนมิถุนายน  

ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน 
ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จ.สุโขทัย
ยึดคืนพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
ยึดคืนพื้นที่ บ้านเจดีย์โคะ อ.แม่สอด จ.ตาก
ยึดพื้นที่บุกรุกป่าบ้านอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
จับกุมป่าสงวนฯแม่ตื่น ป่าบ้านวังหม้อ อ.บ้านตาก จ.ตาก
ยึดคืนพื้นที่บุกรุกป่าบ้านห้วยทู่(ลีซอ) อ.บ้านตาก จ.ตาก
นิทรรศการความรู้ด้านการป้องกันไฟป่า
ยึดพื้นที่ป่าบุกรุกป่าบ้านใหม่ปากคลองร่วม อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ปลูกป่าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าบ้านอู่หู่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ปลูกป่าบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง จ.ตาก
ปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าเสื้อมโทรมป่าบ้านแม่ออกผารู อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ตรวจยึดไม้สักท่อน บ้านหนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.ตาก
ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ปลูกป่าในพื้นที่ขอคืน ในเขตป่าสงวนคลองสวนหมาก-ป่าคลองขลุง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ผู้ตรวจราชการเยี่ยมหน่วยฯ ตก.14 (แม่เงา) อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ออกลาดตระเวนป่าบ้านป่าคาเก่า อ.พบพระ จ.ตาก
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการ พพพ. และ จดพ. อ.พบพระ จ.ตาก